Leading The Way In Building And Civil Construction

Ready to Bring Bigger, Better, Faster And Stronger Projects !

The world is changing faster than ever before, business is no exception, yet those that embrace change are thriving, building bigger, better, faster & stronger products than ever before. We can help you build on your past and prepare for future.

Our Location

2307 Beverley Rd Brooklyn,
New York United States.

Quick Contact

Email: building@gmail.com
Phone: 55 654 541 17

Office Timing

Mon-Sat: 09 PM to 05 PM
Sunday: Closed

Leading Developer Of Commercial And Residential Projects

Planning involves identification of a task or tasks that need to occur. Scheduling involves assigning the future action.

În procesul de expertiză tehnică în construcții, sunt abordate diferite aspecte esențiale legate de siguranța, conformitatea și adaptabilitatea construcțiilor. Expertiza tehnică, așa cum este definită de HG 742/2018, reprezintă o activitate complexă care include încercări, analize, evaluări și relevee, esențiale pentru determinarea stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, și pentru a asigura că aceasta respectă reglementările tehnice în vigoare​​.

Tipuri Comune de Expertiză Tehnică

  1. Evaluarea Stării Tehnice: Aceasta implică un studiu de specialitate pentru analizarea aspectelor cheie ale clădirii, cum ar fi îndeplinirea cerințelor de proiectare, măsura în care proiectul a fost respectat în procesul de execuție, calitatea lucrărilor executate, și identificarea neconformităților sau degradărilor​​.
  2. Extinderea/Etajarea (Mansardarea): Pentru casele vechi sau construcții cu dimensiuni reduse, această expertiză evaluează posibilitățile de extindere, verificând dacă fundațiile existente pot suporta încărcările suplimentare sau dacă sunt necesare consolidări​​.
  3. Schimbarea Destinației cu Recompartimentări: Acest tip de expertiză analizează impactul modificărilor asupra structurii existente și propune soluții de intervenție pentru a nu afecta negativ comportamentul structural al imobilului​​.

Rolul și Autorizarea Expertului Tehnic

Un expert tehnic, acreditat conform legislației, este esențial pentru realizarea acestor tipuri de expertize. Autorizarea experților tehnici este gestionată de Ministerul Dezvoltării prin intermediul unei Comisii Tehnice care evaluează competențele și calificările profesionale ale candidaților​​. Acești experți sunt indispensabili în cazul modificărilor structurale ale clădirilor, verificând dacă structura de rezistență a clădirii este afectată de intervenții sau prezintă riscuri seismice​​.

Importanța și Procesul de Expertiză

Expertiza tehnică este obligatorie pentru modificări structurale ale clădirilor și trebuie să respecte legislația în vigoare, inclusiv Legea 50/1991. Aceasta lege stipulează că lucrările de construcții se pot executa doar pe baza unei Autorizații de Construcție, obținută pe baza unei documentații complete, care include și expertiza tehnică​​.

În funcție de complexitatea și natura lucrărilor, pot fi necesare diferite tipuri de acte pentru autorizația de construcție, iar expertiza tehnică este un element cheie în acest proces. Expertul tehnic atestat verifică, concluzionează și propune metode de construire sau demolare conform cerințelor legale​​.

În concluzie, expertiza tehnică în construcții este un element crucial în asigurarea conformității, siguranței și adaptabilității clădirilor. Acest proces complex necesită cunoștințe specializate și autorizații specifice și este esențial în diverse scenarii de construcție, de la evaluarea stării tehnice la extinderea sau modificarea destinației clădirilor.